Hautajaisten järjestelyiden edellytykset

 

Pappi toimittaa kirkon jäsenen hautaan siunaamisen.

Hautaan siunaaminen ja hautaus voidaan toimittaa, kun hautauslupa on saatu. Hautauslupa annetaan kun lääkärin kirjoittama kuolintodistus on saapunut väestörekisterin pitäjälle eli kirkkoherranvirastoon tai rekisteritoimistoon.

Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät ja pappi toteaa, että kirkolliseen hautaan siunaamiseen on perusteita. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut, ettei hän halua kristillistä hautausta.