KUULUTUS HOITAMATTOMISTA HAUDOISTA

HUOM! Hoitamattomien hautojen kunnostamiselle on annettu lisäaikaa. Hautaoikeuden haltija on velvollinen kunnostamaan hauta 31.8.2024 mennessä.

Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 5.6.2023 antaa kunnostuskehotuksen Keminmaan Kallinkankaan hautausmaan uuden alueen osastojen II ja IV haudoille, joilla hoitovelvollisuutta on olennaisesti laiminlyöty. Hautaoikeuden haltija on velvollinen kunnostamaan hauta 30.6.2024 mennessä hautaoikeuden menettämisen uhalla. 

 

Luettelo kunnostuskehotuksen saaneista haudoista löytyy tästä linkistä.

Kunnostuskehotus on annettu myös haudalle asetetulla tiedoksiannolla. 

Lisätietoja ja neuvoja saa seurakunnan taloustoimistosta 0400 226 841.

 

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto 

 

Hautausmaan osastot, joihin yllä oleva kuulutus kohdistuu on merkitty vihreällä