Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kuulumisia

17.2.2021 11.01

Kirkkoneuvosto aloitti kokouksellaan maanantaina 15.2. uuden kaksivuotiskautensa. Kokouksessa valittiin seurakunnan edustajia mm. eri osakas- ja jakokuntien kokouksiin. Valittujen edustajien nimet ovat näkyvillä täällä seurakunnan nettisivuilla olevassa kokouksen pöytäkirjassa. (Seurakunnan hallintoelinten päätökset- kuvakkeen takaa)

Seurakunnan hallintoa ja luottamushenkilöorganisaatiota on pyritty johdonmukaisesti virtaviivaistamaan ja nykyaikaistamaan. Kirkkovaltuusto päätti jo viime vuoden puolella lakkauttaa johtokunnat ja antoi kirkkoneuvoston tehtäväksi antaa johtokuntien tilalle perustettaville vastuuryhmille yhteisen toimintasäännön, jonka kirkkoneuvosto nyt hyväksyi ja työntekijät ryhtyvät kutsumaan vastuuryhmiin aktiivisia seurakuntalaisia. Kirkkoneuvosto päätti myös, ettei johtoryhmää enää perusteta.

Metsästysoikeuksien vuokrasopimuksista käytiin laaja ja perusteellinen keskustelu ja kirkkoneuvosto linjasi nyt uuden käytännön. Tällä hetkellä eri metsästysseurojen kanssa tehdyt vuokrasopimukset ovat päättymässä maksimissaan 31.12.2025 mennessä. Mikäli jonkun seuran kanssa tehtävä sopimus päättyy ennen tuota vuoden 2025 loppua, uusimme sopimuksen tässä vaiheessa vain vuoden 2025 loppuun saakka. Ajatuksena on, että seurakunta haluaa metsästysseurojen sopivan keskenään järkevät ja tarkoituksenmukaiset alueet ja teemme uudet metsästysoikeuden vuokrasopimukset vuoden 2026 alusta alkaen tämän jaon perusteella. Tällä hetkellä tilanne on se, että toisella seuralla saattaa olla jopa toisen seuran metsästysalueen keskellä oma metsästysalueensa. Seurakunta haluaa edelleen antaa maitaan vuokrattavaksi metsästyskäyttöön, mutta siten, että alueista ei synny riitaisuuksia ja että jako eri seurojen välillä on tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen. Seurakunta tarjoutuu järjestämään yhteisen palaverin metsästysseurojen johtohenkilöiden kanssa, jossa näistä asioista voidaan sopia.

Uuteen kirkkoon aloitetaan todennäköisesti jo tulevan kesän aikana restaurointi- ja muutostöitä. Tarkoituksena on uudistaa ulkoportaat turvallisemmaksi, eteistiloihin tehdään huonejärjestyksen muutostöitä ja sisätiloissa maalataan sisäkatto ja alttariseinä. Myös yläpohjan eristyksen ja tuuletuksen parantaminen on suunnitelmissa sekä räystäiden ja vesikaton korjaamista tarpeellisin osin. Uusi kirkko on suojelukohde ja muutostöiden valmistelu on kestänyt todella pitkään, koska olemme joutuneet neuvottelemaan useaan otteeseen museoviraston kanssa ja vieläkin lopullinen päätös töiden valmistelutöiden aloittamisesta odottaa kirkkohallituksen vahvistusta. Mikäli työt päästään aloittamaan, joudumme sulkemaan uuden kirkon pois käytöstä lähes koko kesän ajaksi. Toimitukset ja jumalanpalvelukset siirretään siksi ajaksi lähinnä vanhaan kirkkoon.