Hengellinen tuki

Kristillisessä ihmiskäsityksessä, hengellinen ulottuvuus on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden rinnalla merkittävällä tavalla mukana. Kaikki kirkollinen toiminta perustuu tuohon kristilliseen ihmiskäsitykseen, jossa hengellisten kysymysten käsittelyyn on aina mahdollisuus.

Elämä seurakunnan yhteydessä antaa sinulle mahdollisuuden tutkia elämän suuria kysymyksiä yhdessä toisten kanssa. Jumalanpalveluselämä, rukous ja yhteys toisiin ihmisiin antavat sinulle mahdollisuuden käsitellä ihmisyyttäsi kristillisestä näkökulmasta. Seurakunnan työntekijät ovat juuri sinua varten, mikäli tunnet tarvitsevasi henkilökohtaista keskustelua, sielunhoitoa tai vaikkapa esirukousta asioittesi puolesta.