Kirkkoneuvosto

 

Seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto. Kirkkolain määräyksen perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu Keminmaan seurakunnassa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Ari Rautakoski ja varapuheenjohtaja Erika Jurvelin.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa,  hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Kirkkoneuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuustolle  ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Kirkkoneuvoston tehtävä on valvoa seurakunnan etua ja edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset sekä muut oikeustoimet.

 

Nuija valkoisella pöydällä