Keminmaan seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Keminmaan seurakunnan päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.7.2023 alkaen. Verkkosivuilla julkaistaan hallintoelinten ja viranhaltijoiden muutoskelpoiset päätökset sekä kuulutukset.

Kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä.

Kuultus kirkkovaltuuston kokouksen 27.5.2024 pöytäkirjan nähtävilläolosta

Kirkkovaltuuston kokouksen 27.5.2024 pöytäkirja, nähtävillä 28.5.-4.7.2024

        - Liite 1, kirkkovaltuusto 27.5.2024

 

Kuulutus kirkkoneuvoston kokouksen 10.6.2024 pöytäkirjan nähtävilläolosta

Kirkkoneuvoston 10.6.2024 pöytäkirja, nähtävillä 11.6.-18.7.2024