Keminmaan seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Keminmaan seurakunnan päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.7.2023 alkaen. Verkkosivuilla julkaistaan hallintoelinten ja viranhaltijoiden muutoskelpoiset päätökset sekä kuulutukset.

Kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä.

 

Kuulutus kirkkoneuvoston kokouksen 29.1.2024 pöytäkirjan nähtävilläolosta

 

Kirkkoneuvoston 29.1.2024 pöytäkirja - nähtävillä 30.1.-29.2.2024

 

Kuulutus kirkkoneuvoston kokouksen 26.2.2024 pöytäkirjan nähtävilläolosta

Kirkkoneuvoston 26.2.2024 esityslista