Keminmaan seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Keminmaan seurakunnan päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.7.2023 alkaen. Verkkosivuilla julkaistaan hallintoelinten ja viranhaltijoiden muutoskelpoiset päätökset sekä kuulutukset.

Kirkkolain 10 luvun 25 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä.

 

Kuulutus kirkkoneuvoston 25.9.2023 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolosta

Kirkkoneuvosto 25.9.2023, tarkistettu pöytäkirja

- kirkkoneuvosto 25.9.2023, LIITE 1

- kirkkoneuvosto 25.9.2023, LIITE 2

Kuulutus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksestä 21.9.2023 § 60 koskien tontin vuokrausta KOy Väylätie 11:sta

      Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 21.9.2023 § 60 valitusosoituksineen

Kuulutus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksestä 21.9.2023 § 61 koskien tontin vuokrausta KOy Lukkarinkulmalle

       Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 21.9.2023 § 61 valitusosoituksineen

Kuulutus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksesta 21.9.2023 § 62 koskien tontin vuokrausta Main Street Cruisers ry:lle

        Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 21.9.2023 § 62 valitusosoituksineen