Virkatodistus

Virkatodistus on asiakirja, jossa näkyy henkilöstä kirkonkirjoissa olevat tiedot. Virkatodistus tarvitaan esimerkiksi perunkirjoitusta, perinnönjakoa tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Keminmaan seurakunnan nykyiset ja entiset jäsenet voivat tilata virkatodistuksen siltä ajalta, kun he ovat olleet kirjoilla Keminmaan seurakunnassa.

Tilaa tästä yksityishenkilön virkatodistus

Tilaa tästä yrityksen virkatodistus

Tai soita Oulun aluekeskusrekisteriin  08 316 1303.

Virkatodistus toimitetaan kahden viikon kuluessa.

Virkatodistusmaksut 1.3.2023

1. Katkeamaton sukuselvitys Suomen ev.-lut. kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä 55 € ja jokainen liitetodistus 20 €. Liitetodistusta ei tarvita, a) jos lapsen elää-tieto ilmenee vanhemman todistuksesta, b) jos lapsettoman vainajan vanhempien elää-tieto ilmenee vainajan todistuksesta, c) jos puolison ja päähenkilön jäsenyysaika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset. Isovanhemmista alkaen laaditussa todistuksessa riittää päähenkilön setien, enojen ja tätien elää-/kuolintieto. Jäsenyysaikatietojen täydennykset 20 € /todistus. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoituksia varten, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

2. Sukuselvitys, joka sisältää yksittäisiä seurakuntia koskevat ja rajattuun ajanjaksoon liittyvät tiedot (välitodistus) Päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan digitoiduista tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista 45 €. Päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan uudemmista jäsentietolähteistä 20 €. Lisäksi jokainen liitetodistus 20 €. Jäsenyysaikatietojen täydennykset 20 € /todistus.

3. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus sekä elossaolon todistaminen ulkomaista eläkeyhtiötä varten 10 €. Virkatodistus perhesuhdetiedoilla 20 € todistus.

4. Kastekirjan ote, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 20 €.

5. Todistuksen lisäkappale 10 € (identtinen kopio alkuperäisestä).

6. Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittu todistus; perusmaksu 55 euroa. Jos todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 25 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

7. Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ; perusmaksu 55 euroa, sisältää työtä enintään 30 minuuttia, lisämaksua 25 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 10 euroa kuvalta. HUOM! Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.

8. Maksuttomia todistuksia ovat todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voi-massa olevaan lakiin. Henkilö voi tarkastuttaa kirkonkirjoissa ja seurakunnan muissa rekistereissä olevat omat tietonsa kerran vuodessa maksutta. Jos tarkastusoikeutta käyttää useammin, veloitetaan tietojen luovutuksesta 10 € /todistus.

 9. Todistuksen toimitusmaksu toimitustavasta riippumatta (nouto, postitse, sähköpostitse) 5,00 €, joka sisältää myös laskutuksen. Jos todistus toimitetaan asiakkaan pyynnöstä useammalla eri tavalla (esim. postitse ja sähköpostitse) tai useampaan eri osoitteeseen, veloitetaan jokaisesta toimi-tuksesta erikseen 5,00 €. Aiemmin lähetettyjen todistusten kopioiden lähettämisestä veloitetaan 10 € /todistus ja toimitusmaksu 5,00 €. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettäminen ulkomaille, toimitusmaksun lisäksi 4,50 €. Postin PLUS-palvelun käytön lisämaksu 3,60 €. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €.