Siunaustilaisuus

Siunaus toimitetaan joko kirkossa tai hautausmaalla. Useimmiten hautaan siunaaminen pidetään omana tilaisuutenaan, mutta se voidaan liittää myös jumalanpalveluksen yhteyteen. Pappi sopii omaisten kanssa hautaan siunaamisen vaihtoehdoista.

Hautaan siunaaminen etenee pääpiirteittäin seuraavasti:
     1.Virsi
     2.Johdanto
     3.Psalmi
     4.Rukous
     5.Raamatunlukua
     6.Puhe
     7.Siunaaminen
     8.Rukous
     9.Isä meidän
    10.Herran siunaus
    11.Virsi

Siunaamisen yhteydessä pappi laskee hiekkaa arkun kannelle ja lausuu siunaamissanat. Uskontunnustuksen ja siunaamisen ajaksi seurakunta nousee seisomaan.

Kukkatervehdykset lasketaan tavallisimmin kirkossa siunaustoimituksen lopuksi.
Kukat voidaan laskea myös ennen varsinaisen siunaustoimituksen alkua tai vasta haudalla.

Jos vainaja haudataan välittömästi siunauksen jälkeen arkkuhautaan, arkku kannetaan loppusoiton aikana kirkosta.