Tapatietoa

Kuolemasta ilmoittaminen


Kuolinilmoitus on tapana julkaista paikkakunnan sanomalehdessä. Siinä voidaan myös esittää kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen. Jos ilmoitus julkaistaan hautauksen jälkeen, voidaan samalla kiittää osanotosta.

Jumalanpalveluksessa ilmoitetaan kuolleiden seurakunnan jäsenten nimet ja rukoillaan heidän ja omaisten puolesta. Kirkkoherranvirastosta voi varmistaa, minkä sunnuntain jumalanpalveluksessa vainajan nimi luetaan. Tapana on, että omaiset tulevat kuuntelemaan vainajan nimen lukemista. Kun nimi luetaan, omaiset voivat nousta kunnioittamaan läheisensä muistoa hetken hiljaisuudella.

Sanomakellot on vanha tapa ilmoittaa seurakunnan jäsenen poismenosta. Sanomakellot soitetaan ma-to klo 10-12 välisenä aikana. Kellojen soittopäivästä voi sopia kirkkoherranvirastossa. Virsikirjan liiteosassa on rukous sanomakellojen soidessa.Haudalla


Jos siunaus on toimitettu kirkossa, Keminmaalla arkku siirretään ruumisautolla hautajaissaattuessa kirkosta hautausmaalle. Suntio on opastamassa, kun arkkua kannetaan kirkosta hautaan. Kantajia tarvitaan kuusi, ja asiasta on hyvä sopia etukäteen. Arkku kannetaan jalkopuoli edellä.


Perinteisen kristillisen hautaustavan mukaan vainaja haudataan kasvot itä-länsisuunnassa, niin että hän ikäänkuin odottaa idästä nousevaa ylösnousemuksen aamua.

Lähiomaiset voivat heittää hautaan hiekkaa tai kukkia. Omaiset voivat myös aloittaa haudan peittämisen, mutta hauta voidaan peittää vain osittain, koska tukilaidat pitää nostaa koneellisesti pois ennen haudan lopullista peittämistä. Tämän jälkeen haudan päälle asetetaan yleensä kansi, joka havutetaan ja jolle kukat lasketaan. Nykyisin varsinainen haudan peittäminen tapahtuu seurakunnan toimesta. Jos halutaan menetellä toisin, on siitä sovittava etukäteen.Muistotilaisuus


Haudalla on tavallista, että joku omaisista esittää kutsun muistotilaisuuteen. Siitä voidaan ilmoittaa myös mahdollisessa käsiohjelmassa, kuolinilmoituksen yhteydessä tai henkilökohtaisesti. Muistotilaisuus voidaan järjestää esimerkiksi seurakuntatalolla.

Muistotilaisuuden ohjelma voi rakentua pyydettyjen puheenvuorojen, virsien ja musiikin varaan. Myös nk. vapaalle sanalle on hyvä tarjota mahdollisuus. Tilaisuudessa on tapana lukea myös saapuneet adressit.

Muistotilaisuuden suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon vainajan toiveet ja persoonallisuus. Papin tai kanttorin osallistumisesta muistotilaisuuteen on hyvä sopia etukäteen toimituskeskustelun yhteydessä.
 Tuhkaus

 

Jos kyseessä on tuhkaus eli polttohautaus, arkku jää paikoilleen siunauksen jälkeen tai se kannetaan  ruumisautoon. Tuhkauksen jälkeen omaiset vastaanottavat tuhkauurnan. Hautaan siunaaminen tapahtuu ennen tuhkaamista. Vain erityistapauksissa, mikäli siunausta ei ole toimitettu, siunaustoimitus voidaan toimittaa jo tuhkatulle vainajalle, silloin hautaan siunaaminen tapahtuu hautausmaalla.

Uurnanlaskun yhteydessä voidaan viettää hartaushetki virsikirjan liitteenä olevan maahan kätkemisen kaavan mukaisesti. Maahan kätkemisen kaavaa voidaan käyttää myös silloin, kun vainaja lasketaan hautaan toisella paikkakunnalla missä hautaan siunaaminen on toimitettu.

 


Suruliputus


Yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä suruliputetaan vainajan kodissa ja usein myös hänen työpaikallaan. Hautauspäivänä liputetaan sekä hänen kodissaan että muistotilaisuuden pitopaikassa.


Hautajaisissa pukeudutaan perinteisesti tummiin, hillittyihin vaatteisiin.