Johtokunnat on lakkautettu vuoden 2021 alusta alkaen

Johtokuntien sijaan perustetaan vastuuryhmiä diakoniatyön, lähetystyön ja kasvatuksen työaloille.

 

Kuva ruohosta