KastetoimitusKastetoimitus pidetään kotona, kirkossa, tai missä lapsen vanhemmat ja pappi sen sopivatkin.


Yleensä pappi keskustelee vanhempien kanssa kastekaavan yksityiskohdista ja vaihtoehdoista ennen kastetoimitusta. Tässä yhteydessä voidaan valita myös kastejuhlan virret. Kummeilla, isovanhemmilla ja muilla kastejuhlan läsnäolijoilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti toimitukseen.
Kastetoimituksen aikana yleensä seistään. Lasten evankeliumin (Mark. 10:13-16) voi lukea esimerkiksi isovanhempi, kummi tai joku sisaruksista. Lasta siunattaessa vanhemmat ja kummit voivat yhdessä papin kanssa laittaa kätensä lapsen pään päälle.

Kastetoimitus etenee pääpiirteittäin seuraavasti:
     1.Virsi
     2.Johdanto
     3.Psalmi
     4.Kysymykset tai kehoitus
     5.Ristinmerkki
     6.Rukous
     7.Raamatunluku
     8.Puhe
     9.Kastekäsky
     10.Uskontunnustus
     11.Kaste
     12.Esirukous
     13.Isä meidän-rukous
     14.Siunaus
     15.Virsi

Kohdan 4 kysymys tai kehotus tarkoittaa, että vanhemmat ja kummit voivat etukäteen sopia papin kanssa, vastaavatko he "tahdon" papin kysymykseen: "Tahdotteko yhdessä seurakunnan kanssa huolehtia siitä, että tälle lapselle annetaan kristillinen kasvatus?" Toinen vaihtoehto on kehotus, jonka pappi osoittaa vanhemmille ja kummeille.