Hautajaisten järjestelyiden edellytykset

 

Pappi toimittaa kirkon jäsenen hautaan siunaamisen. Hautaan siunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta. 

Hautaan siunaaminen ja hautaus voidaan toimittaa, kun hautauslupa on saatu. Hautauslupa annetaan kun lääkärin kirjoittama kuolintodistus on saapunut väestörekisterin pitäjälle eli kirkkoherranvirastoon tai rekisteritoimistoon.

Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät ja pappi toteaa, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole estettä. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut, ettei hän halua kristillistä hautausta.