Pyhän Mikaelin kirkko

Vanha kirkko itäpääty. Vasemmalla asehuone, josta sisäänkäynti kirkkoon. Etualalla nurmikenttä ja kirkon lähellä kaksi ristiä pystyssä.

Mikaelintie, 94400 KEMINMAA

Auton voi parkkeerata Uuden kirkon parkkipaikalle, josta on lyhyt matka kirkolle.

Ei esteetöntä pääsyä.

 

 

Katso kuvia Pyhän Mikaelin kirkosta tästä.

Katso video Pyhän Mikaelin kirkosta tästä.

Katso Tiina Väreen video "Haudat kirkkojen alla"

 

 

Pyhän Mikaelin kirkko on avoinna yleisölle 6.6.2023 - 31.8.2023 ti-la klo 10 - 16

 

Suljettu juhannuksen ajan 23.-26.6.2023

 

Tiedot 1700-luvulta ilmoittavat rakennusajaksi vuoden 1520, ja tämän vuoden tienoota onkin tutkimuksessa pidetty kirkon rakennusajankohtana. Vuonna 2003 tehty laaja puulustotukimus on kuitenkin muuttanut tilanteen ja vuosi 1520 voikin tarkoittaa kivikirkon rakentamispäätöksen aikaa. Sakaristo muurattiin noin vuonna 1530 perustuksesta vesikaton huippuun ja runkohuone vesikattoinen 1550-luvun alussa, ehkä jonakin kesistä 1551-1553. Nykyinen asehuone rakennettiin noin vuonna 1660. (Markus Hiekkanen)

Harvaan asutulla ja varsin laajalla Kemin Lapin alueella kirkko oli aikanaan keskeisin temppeli. 1300-luvun alussa perustetun seurakunnan aikaisemmat kaksi kirkkoa olivat puurakenteisia ja sijaitsivat lähempänä Perämerta. Nämä pyhätöt eivät saaneet olla rauhassa vainolaisilta - niiden kohtaloksi koituivat lopulta tuhoisat tulipalot.

Pyhän Mikaelin mukaan nimetyn kirkon paksujen seinien sisällä on eteläreunassa eteinen eli asehuone ja sen vastakkaisella puolella sakasti. Itse kirkkosalissa voi kokea satojen vuosien takaa huokuvan hiljaisuutta ja rauhaa.

Kirkon kattomaalaukset esittävät Kristuksen kärsimyshistoriaa; ne ovat peräisin vuodelta 1650. Seinillä olevat pyhimysten kuvat, kastemalja ja vihkivesiastia ovat katoliselta ajalta. Asehuoneessa sijaitsevat ruumispaarit ja jalkapuu sekä kirkon sisällä oleva mustapenkki muistuttavat vanhasta seurakuntaperinteestä.

Kirkkoa on 1800-luvulla käytetty ruumishuoneena ja talvihautana. Sen kunto pääsi pahoin rapistumaan. Vuonna 1957 kirkko kunnostettiin perusteellisesti ja kalustus uusittiin.

Keminmaan Vanhan kirkon kuuluisuus perustuu paljolti luterilaiseen pappiin, Nikolaus Rungiukseen, joka toimi 30-vuotisen sodan aikana Kemin kirkkoherrana. Nikolaus Rungius kuoli vuonna 1629 ja hänet haudattiin kirkon kuoriin lattian alle, niin kuin monet muutkin hänen aikalaisensa. Rungiuksen lahoamaton ruumis on edelleenkin nähtävänä kirkon tiloissa. Rungiuksen tiedetään sanoneen: Jos minun sanani eivät ole tosia, niin ruumiini mätänee, mutta jos ne ovat tosia, niin se ei mätäne. Nikolaus Rungiuksen julistuksen totuuden voi käydä toteamassa Pyhän Mikaelin kirkossa Kemijoen törmällä.

Keminmaan Vanha kirkko on yksi Pohjois-Suomen suosituimmista matkailukohteista. Vanha kirkko on keskiaikaisen kirkkoarkkitehtuurin luomus. Se on rakennettu luonnonkivistä.

The Old Church of the Parish of Keminmaa (the Church of St Michael)

St. Michaels Church is open to the public 6.6.2023 -31.8.2023 from tuesday to saturday  ten a.m. to four p.m.

Closed during Midsummer 23.-26.6.2023


The Old Church of the suburban parish of Keminmaa was erected in 1530-1660. In the sparsely populated and very wide Kemi Lapland the church was the most central church of that time.

The early two churches of the parish founded in the early 14 th century were of wooden construction and were located closer to the northern part of the Gulf of Bothnia.  These temples were not allowed to be in peace from the invaders - finally the disastrous fires were their fate.

The church is named after St Michael and there is a church porch in the southern part inside the thick walls and there is a sacristy on the opposite side. You can experience silence and peace from across the centuries in the auditorium.

The paintings on the ceiling of the church depict the sufferings of Christ; they date from 1650. The pictures on saints on the walls, the baptismal font and the holy-water font date from catholic times. The bier and stocks located in the church porch as well as the black pew standing inside the church itself remind us of the old parish tradition.

The church has been used in the 19 th century as a mortuary and wintergrave and the church fell into disrepair. In  1957 the church was repaired thoroughly and the furniture was replaced.

The fame of the Old Church of the Parish of Keminmaa is mostly based on the Lutheran priest, Nikolaus Rungius. He was vicar of Kemi church during the Thirty Years War. Nikolaus Rungius died in 1629 and he was buried under the church in the tradition of the times.

Rungius´ undecaying corpse is still on view in the church. Rungius is said to have averred in one of his sermons: If my words are not true, then my body shall rot, but if they are true then my body will not rot.

You can visit the Church of St Michael and find the truth of that preaching. The old suburban church of Keminmaa is one of Northern Finland's most popular tourist attractions.

The Old Church of Keminmaa is creation of the middle-age church architecture. It is built of natural stones.
 

More photos

Look video at Pyhän Mikaelin church here

Look Tiina Väre's video "Graves under old churches"


Keminmaa församlings Gamla kyrka (St Mikaels kyrka)

 

Den Gamla kyrkan/St Michaels kyrkan är öppen 6.6.2023 - 31.8.2023 från tisdag till lördag klockan 10 till 16

Midsommarstängt 23.-26.6.2023


Keminmaa församlings Gamla kyrka byggdes mellan 1530-1660. Kyrkan var i sinom tid det viktigaste templet i området där var gles bebyggelse och området var vidsträckt.

Församlingen grundades i början av 1300-talet. Då de första twå kyrkorna var byggda av trä och belägna närmare havet. Dessa kyrkor fick inte vara i fred av fiender - de förstördes av eld. Kyrkan har fått namnet efter St Mikael  och det finns ett vapenhus inne i kyrkan och en sakristia mittemot. Man kan uppleva tystnad och fred i kyrkan sedan många hundra år.

Takmålningarna visar Kristi lidandes historia; de härstammar från år 1650. Helgonbiderna på väggen, dopfunden och vigvattenkärlet härstammar från den katolska tiden. Likbåren och fotstocken i kyrkans vapenhus samt den svarta bänken inne i kyrkan påminnar om den gamla församlingstraditionen.

Man har använt kyrkan som ett bårhus och en vintergrav i1800-talet och kyrkan förföll. I året 1957 kyrkan renoverades grundligt och möblering förnyades.

Berömdheten av Keminmaa församlings gamla kyrka grundar sig på mycket på en luthersk präst, Nikolaus Rungius som var kyrkoherde i Kemi under 30-åriga kriget. Nikolaus Rungius dog år 1629 och han begrovs enligt tidens sed under golvet i kyrkans kor. Rungius oförstörda kropp är fortfarande till påseende i kyrkan. Det berättas att han har sagt i en predikan: Om mina ord inte är sanna, skall min kropp förruttna, men om de är sanna skall den inte förruttna.

Man kan besöka St Mikaels kyrka och se sanningen av Rungius= förkunnelse. Keminmaa församlings Gamla kyrka hör till de populäraste turistmålen i norra Finland.

Keminmaa församlings Gamla kyrka är en skapelse av medeltida kyrkoarkitektur. Den är byggd av natursten.

Flera bilder

Titta video om Pyhän Mikaelin kyrkan här

 


Alte Kirche der Kirchengemeinde Keminmaa (St. Michael-Kirche)

Die Kirche ist geöffnet 6.6.2023 -31.8.2023 Dienstag bis Samstag  10 bis  16 Uhr

Im Hochsommer geschlossen 23.-26.6.2023

 

Die alte Kirche wurde in Keminmaa in Jahren 1530-1660 gebaut. Sie war in ihrer Zeit das wichtigaste Gotteshaus in dem weiten und schwachbevölkerten Bezirk von Kemi-Lappland.

Die zwei früheren Kirchen der am Anfang des 14. Jahrhunderts gegründeten Kirchengemeinde waren aus Holz und standen näher am Bottnischen Meerbusen. Diese Tempel konnten aber nicht den Feinden entgehen - zu ihren Schicksalen wurden endlich die folgenschweren Feuerbrünste.

Innerhalb der dicken Wände der Kirche, die nach St. Michael genannt wurde, befinden sich im südlichen Teil das Vorzimmer oder die Rüstkammer und der gegenüber die Sakristei. In dem Kirchensaal kann die Friedlichkeit und Stille vor hunderten von Jahren noch erfahren werden.

Die Deckengemälde der Kirche stellen die Passionsgeschichte Christi dar: sie stammen aus dem Jahr 1650. Die Heiligenbilder an den Wänden, das Taufbecken und das Weihwasserbecken gehen auf die katholische Zeit zurück. Die Leichenbahren und der Fussblock in der Rustkammer sowie die schwarze Bank in der Kirche erinnern uns an die alte kirchliche Tradition.

Die Kirche diente im 19. Jahrhundert zur Leichenhalle und zum Wintergrab. Dann geriet sie schwer in Verfall. Im Jahre 1957 wurde die Kirche gründlich renoviert und die Inneneinrichtung wurde dabei erneuert.

Die Berühmtheit der Alten Kirche von Keminmaa hat ihren Grund in einem lutherischen Pfarrer, Nikolaus Rungius, der während des 30 jährigen Krieges als Pfarrherr von Kemi tätig war. Nikolaus Rungius starb im Jahre 1629 und wurde unter dem Fussboden des Kirchenchors beigesetzt, wie auch viele andere von seinen Zeitgenossen. Der unverweste Körper von Rungius ist immer noch in der Kirche zu sehen. Rungius soll gesagt haben: Wenn meine Rede nicht der Wahrheit entspricht, wird mein Körper verwesen, aber wenn sie wahr ist, wird er nicht verwesen. Die Wahrheit seiner Verkündigung kann jeder selbst in der St. Michael-Kirche am Kemifluss feststellen.

Die alte Kirche von Keminmaa ist eines der beliebtesten Touristenziele in Nordfinnland.

Die Alte Kirche von Keminmaa ist ein Exempel der mittelalterlichen Kirchenarchitektur. Sie ist aus Natursteinen gebaut worden.

Mehr Bilder

Hier gesehen sie ein video aus Pyhän Mikaelin kirsche

Pysäköinti Pysäköinti