Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Keminmaan seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10—14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15-19 Keminmaan kirkkoherranvirastossa, osoite Rantatie 61, 94400 Keminmaa.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Keminmaan kirkkoherranvirastoon, osoite Rantatie 61, 94400 Keminmaa.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Keminmaa 8.6.2022

Keminmaan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Sakari Lepojärvi

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022