Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta
Keminmaan seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet
kirkkovaltuustoon.


Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille
perjantaina 2.9.2022 kello 10—14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15-19 Keminmaan
kirkkoherranvirastossa, osoite Rantatie 61, 94400 Keminmaa.


Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16
vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä
oleviksi jäseniksi.


Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on
oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä
on luettelossa virheellinen.


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä
Keminmaan kirkkoherranvirastoon, osoite Rantatie 61, 94400 Keminmaa.


Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.


Keminmaa 8.6.2022


Keminmaan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Sakari Lepojärvi