Avioliiton edellytykset

 

Avioliiton esteiden tutkinta

 

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu.

Avioon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa joko sulhasen tai morsiamen väestörekisterin pitäjältä. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet voivat käydä jommankumman kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa tai keskusrekisteristä.


Avioliiton solmimisen esteitä ovat mm. alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Eräissä erityistapauksissa avioliittoon tarvitaan oikeusministeriön lupa.

Vihkiminen voidaan toimittaa, kun kihlapari on saanut todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. Todistus annetaan vihkijälle tai toimitetaan vihkiparille.
 


Kirkollinen vihkiminenAvioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Kirkollisen vihkimisen saa   toimittaa Suomen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkkokunnan pappi. Vihkimisoikeus on lisäksi myönnetty joillekin muille uskonnollisille yhdyskunnille.

Yleisten avioliiton edellytysten lisäksi kirkolliseen vihkimiseen liittyy omat ehtonsa. Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.
 


Avioliiton solmiminen eri uskontokuntaan kuuluvan kanssa


Suomen evankelis-luterilaisen kirkkojärjestyksen mukaan kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.Avioliiton solmiminen ulkomaillaJoillakin ulkomailla työskentelevillä suomalaisten uskonnollisten yhdyskuntien papeilla on opetusministeriön myöntämä oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Tällaisia pappeja toimii mm. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyössä. Vihkimisen edellytyksenä on, että ainakin toinen vihittävistä on suomalainen. Myös avioliiton esteiden tutkinnasta on esitettävä todistus vihkivälle papille.Avioliiton siunaaminen


Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa, kun avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kristillisen kirkon järjestyksen mukaan ja kun liitolle halutaan siunaus myös evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti. Avioliiton siunaaminen muistuttaa paljon kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen voi suorittaa kuka tahansa suomalainen pappi missä päin maailmaa tahansa, koska avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus