Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa jäseniä kirkkovaltuustoon neljän vuoden välein.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asioita kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjat löytyvät kunkin toimielimen sivuilta.

Nuija.