KasteMerkitys
 


Kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan tehtävään, joka on kiteytetty kastekäskyssä:
        "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
        opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja
        Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa
        heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen
        käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä
        olen teidän kanssanne kaikki päivät
        maailman loppuun asti."


        Matt. 28:19-20

Kaste on keskeisin kirkollisista toimituksista, sillä se on ehtoollisen ohella toinen luterilaisen kirkon sakramenteista. Kirkon jäseneksi tullaan vain kasteen kautta. Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja hänen kirkkonsa jäseneksi, jolloin kastettava saa pelastuksen lahjan ja Pyhän Hengen. Kastetoimitusta nimitetään myös ristiäisjuhlaksi, sillä kasteen yhteydessä lapsen ylle piirretään ristinmerkki, joka kertoo, että lapsi on liitetty kristittyjen joukkoon.

 

Lisää tietoa kastetilaisuuden järjestämisestä alla:

Edellytykset

Järjestelyt

Kastetoimitus

Muistilista

Ristiäiset