VAALITULOKSET:

Ehdokkaat:

numero                         Nimi                                         ääniä

Valtuutettu

11                    Jarkko Hannunen                                      75

22                    Risto Rimpisalo                                          55

16                    Erika Jurvelin                                             44

9                      Marjo Appelgrén                                       41

19                    Mikko Lampela                                          39

23                    Maija-Liisa Ruonavaara                             37

7                      Ari Aho                                                       36

21                    Sanna Niskakoski                                      36

25                    Pirkko Saastamoinen                                34

20                    Eeva-Maria Lääkkö                                    31

6                      Seppo Selmgren                                        36

2                      Juha Mäkimartti                                        54

12                    Pekka Heinonen                                        28

18                    Jukka-Pekka Kerimaa                               17

26                    Anu Tallavaara                                           17

24                   Jarmo Saariniemi                                       16

10                   Eeva-Liisa Aula                                           14

17                   Marja Kaakko                                             12

14                   Vesa Joutsenvaara                                      11             

 

Varavaltuutettu

13                    Vesa Inkilä                                                   11

15                    Mervi Juopperi                                             3

3                      Heli Trög                                                      12

8                      Timo Alajas                                                    2

27                   Jenni Vahala                                                   1

5                     Jukka Glader                                                  6

4                     Tapio Riikonen                                               2

Uutislistaukseen

Diakonian virka uudelleen avoimena

Keminmaan seurakunta julistaa 1.11. 2022 alkaen uudelleen haettavaksi diakonian viran. Virkaan hakevalta edellytetään Kirkkohallituksen päätöksen 2020 nro 141 mukaista diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa.

Keminmaan seurakunta on vireä n. 6000 jäsenen seurakunta Pohjois-Suomessa. Seurakunnassa on tällä hetkellä kaksi diakonian virkaa. Seurakunta on alueeltaan varsin laaja ja diakonian viranhaltijalle oman auton käyttö on välttämätöntä.

Virkaa hakevan eduksi katsotaan diakonian virkaan vihkimys, kyky verkostoitua alueen eri toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin, tietotekninen ja sosiaalisen median osaaminen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, sekä sitoutuminen seurakuntaan ja sen sanomaan.

Virkaan valitun tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Viran tehtäväkuvaus sisältää mm. seuraavia asioita: yleinen laaja-alainen diakoniatyö, kotikäyntityö ja diakonisen vapaaehtoistoiminnan organisointi, vanhusväestön hartauselämä ja ryhmätoiminta, seurakuntalaisten kohtaaminen ja heidän taloudellinen avustamisensa. Tehtävät tarkentuvat diakonian viranhaltijoiden keskinäisellä sopimuksella.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) terveydentilastaan sekä KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2023 alkaen tai mahdollisesti jo aiemminkin työt voi aloittaa.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitettu hakemus ansioluetteloineen lähetetään sähköpostitse 25.11. 2022 klo 15 mennessä osoitteeseen keminmaa@evl.fi.

Virkaa hakevien haastattelu järjestetään kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä 28.11.2022 klo 16. alkaen.

Lisätietoja: Kirkkoherra Ari Rautakoski, ari.rautakoski@evl.fi 0400 691610

2.11.2022 10.52