Uutislistaukseen

Uusi kirkkomme jälleen jumalanpalveluskäytössä

20.9.2021 12.15

Uusi kirkko oli suljettuna toukokuun puolesta välistä elokuun loppuun saakka siellä tehdyn osittaisen restauroinnin vuoksi. Nyt kirkko on jälleen käytössä turvallisempana ja toiminnallisempana.

Saimme vihdoinkin turvalliset ja helppokulkuiset ulkoportaat pääovelle. Siksi kirkkoon pääsy on nyt helpompaa ja toivomme, että entistä useampi löytäisi tiensä kauniiseen kirkkoomme. Portaiden uusimisen lisäksi sisätiloissa tehtiin joitakin korjauksia ja muutostöitä, joiden vaikutus kohdistuu ennen muuta käytettävyyteen ja turvallisuuteen.

Kirkko on seurakunnan toiminnan ytimessä ja sen vuoksi kirkkomme täytyy pitää kunnossa ja toimivana. Vaikka molemmilla kirkoillamme on varsin merkittävä museaalinen arvo, niiden tärkein tehtävä on edelleen jumalanpalveluselämässä.

Haluamme kiittää korjaustöihin osallistuneita suunnittelijoita, valvojaa ja urakoitsijoita. Yhteistyö heidän kanssaan oli erittäin luontevaa ja miellyttävää. Pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Rauno Ruonansuu, valvojana Jorma Heininen ja urakoitsijoina ulkopuolisissa töissä YH-Rakennus Oy ja sisäpuolen töissä Rakennustoimisto Länsiraja Oy. Kiitämme myös erilaisia aliurakoitsijoita, sekä urakoiden ulkopuolisen työn, keskeisalttaripöydän tekijää Jouni Ylijääsköä.

Lämmin kiitos piispallemme ja kaikille muille lämminhenkiseen käyttöönottomessuun osallistuneille. Tuntui niin hyvältä, kun saatoimme kokoontua yhdessä viettämään messua kauniissa kirkossamme. Messun tallenne on vielä hetken seurakuntamme Facebook-sivulla nähtävissä.